menu
Podstawowe fakty i liczby
ICT Ibérica: wzorcowe przedsiębiorstwo w Saragossie, w połowie drogi między Barceloną a Madrytem

ICT Ibérica powstała w roku 1999 jako spółka handlowa, a w 2005 r. znacząco zwiększyła swoją obecność na rynku iberyjskim, uruchomiając zakłady w El Burgo de Ebro koło Saragossy w Aragonii. Zakład położony jest w idealnie centralnym miejscu, 300 km od Barcelony i Madrytu oraz 450 km od Francji. Jest to zintegrowany zakład typu greenfield produkujący papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach i inne produkty z bibułki higienicznej. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z najbardziej efektywnych i nowoczesnych zakładów przetwórstwa bibułki higienicznej na południu Europy. Konfekcjonowanie rozpoczęto w marcu 2005 r., a w październiku tego samego roku uruchomiono papiernię o zdolności produkcyjnej wynoszącej 70 000 ton. We wrześniu 2018 r., dzięki wprowadzeniu drugiej maszyny o stałym cyklu pracy, podwojono zdolność produkcyjną, osiągając wynik 140 000 ton. Ponadto w ramach projektu przewidującego podwojenie zdolności produkcyjnej uruchomiono dodatkowe linie przetwarzające oraz w pełni zautomatyzowany magazyn, który jest w stanie pomieścić 25 000 palet gotowego wyrobu na 10 poziomach. Ważna inwestycja wzmacniająca wiodącą pozycję w zakresie technologii.

31/05/2021

V szczyt biznesowy poświęcony konkurencyjności biznesowej

Dowiedz się więcej
Chiudi
31/05/2021

V szczyt biznesowy poświęcony konkurencyjności biznesowej

Każdego roku samorząd Aragonii organizuje szczyt biznesowy poświęcony konkurencyjności biznesowej Aragonii. Z tej okazji wybierane są firmy, które w oparciu o szczególne kryteria klasyfikowane są według swojej DOSKONAŁOŚCI.

W związku ze wyjątkową sytuacją gospodarczą regionu spowodowaną przez pandemię COVID, podczas V Edycji Szczytu, która odbyła się 19 lutego, zdecydowano się wybrać niewielką grupę firm, które wykazały się solidarnością i podjęły inicjatywy pomocowe w różnych obszarach.

Jedną z nich była ICT Ibérica, co oznacza, że wsparcie sanitarne udzielane przez nas różnym sektorom zostało publicznie docenione przez instytucje samorządu Aragonii oraz króla Hiszpanii Filipa VI. Dzięki naszej pomocy udało się wyposażyć karetki pogotowia, zakupić respiratory oraz materiały pomocnicze dla domów opieki.

W uznaniu dla naszej obywatelskiej postawy i solidarności biznesowej król Filip VI osobiście przekazał na ręce naszych przedstawicieli tablicę pamiątkową.

19/03/2021

Plan działania na rzecz równości płci w ICT Ibérica

Dowiedz się więcej
Chiudi
19/03/2021

Plan działania na rzecz równości płci w ICT Ibérica

W ramach zaangażowania w dziedzinie równego traktowania i równości szans ICT Ibérica podpisała w grudniu 2020 r. swój Plan Działania na Rzecz Równości Płci na lata 2020-2023. W ten sposób firma ustanowiła kryterium równych szans między mężczyznami a kobietami jako strategiczną zasadę swojej polityki kadrowej.

Powołano jednocześnie Komisję Negocjacyjną ds. Równości składającą się na równych zasadach z przedstawicieli firmy, pracowników oraz pracownic.

Projektowanie Planu opierało się na analizie stopnia poszanowania zasady równości dokonanej za pomocą badania ilościowego, które koncentrowało się na danych na temat pracowników, oraz badania jakościowego bazującego na sondażu dotyczącym atmosfery panującej w pracy, które obejmowało specjalny rozdział poświęcony równości.

Dzięki wnioskom wyciągniętym z badania ustalono, że należy wdrożyć środki o zasięgu globalnym, a co za tym idzie dotyczące szerokiego grona osób: od pracowników ICT Ibérica po firmy z nią współpracujące.

Plan Działania na Rzecz Równości to zbiór należycie zaplanowanych i spójnych ze sobą założeń, środków i działań wraz ze skutecznym systemem monitorowania i oceny wyznaczonych celów.

Ponadto Plan zawiera „Protokół o zapobieganiu molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy” regulujący „Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón” (Krajowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Przemyśle Celulozowo-Papierniczym).

Świadomi znaczenia równych szans dla kobiet i mężczyzn będziemy dalej rozwijać nasz plan na rzecz równości.

Więcej równości sprawia, że firma staje się lepsza.

25/01/2021

ICT Ibérica ma certyfikat ISO 50001

Dowiedz się więcej
Chiudi
25/01/2021

ICT Ibérica ma certyfikat ISO 50001

Po raz kolejny ICT Ibérica wzmacnia swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, uzyskując certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50.001:2018.

Taki system zarządzania pomoże nam skonsolidować cele ciągłego doskonalenia w dziedzinie energetyki, we wszystkich procesach naszej firmy. W tej nowej fazie dostosowujemy się do celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju „CZR 13.- Działania na rzecz klimatu”, który zobowiązuje się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom.

ICT IBERICA W LICZBACH