menu
Podstawowe fakty i liczby  
ICT Poland: lider na Europę Środkową i Środkowo-Wschodnią produkujący rocznie 210 000 ton

Firma ICT Poland powstała w 2001 r. w Kostrzynie, przy granicy z Niemcami. Jest to doskonała lokalizacja umożliwiająca efektywne zaopatrywanie krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Zakład jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem tego typu w Europie, a ze względu na swoje rozmiary, również jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych na kontynencie. Od powstania zakładu planowano konfekcjonowanie poprzez połączenie maszyny papierniczej z maszyną przetwarzającą XXL o tej samej szerokości, co pozwala na bezpośrednie przetwarzanie zwojów papieru. Dzięki rozbudowom mającym miejsce w 2008 i 2015 r. zakład osiągnął zdolność produkcyjną na poziomie 210 000 ton papieru wytwarzanego przez trzy maszyny papiernicze. Ponadto, w ramach projektu rozwoju technologicznego, firma ICT Poland zrealizowała w 2010 r. w pełni zautomatyzowany magazyn mogący pomieścić 90 000 palet gotowego produktu na 12 poziomach i załadować 220 ciężarówek dziennie. Kolejny prymat wzmacniający pozycję lidera technologicznego.

Słuchanie kluczem do wspólnego rozwoju

Przy współpracy spółki zewnętrznej firma ICT Poland dokonała oceny atmosfery panującej wśród swoich pracowników. W sondażu, w którym uczestnictwo było dobrowolne i całkowicie anonimowe, udział wzięło 467 spośród 504 pracowników. To doskonały wynik, który potwierdza wysokie zaangażowanie zespołu ICT. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 95%, wyraziło swoje zadowolenie z pracy w firmie ICT Poland. Ponadto udało się zebrać przydatne propozycje, które umożliwią nam zajęcie się obszarami wymagającymi poprawy. Wsłuchiwanie się w potrzeby swoich pracowników to dla Grupy ICT klucz do wspólnego doskonalenia się i rozwoju.

Dostępna broszura ze Skonsolidowanym Zestawieniem Finansowym za 2017 r Grupy ICT

W sekcji „Obszar pobierania” na stronie internetowej www.ictgroup.net jest już dostępna broszura dotycząca Skonsolidowanego Zestawienia Finansowego za rok 2017.

ICT Poland - Certyfikacja według najnowszych norm

W Marcu 2018 r. ICT Poland pomyślnie przeszła coroczną weryfikację zintegrowanego systemu zarządzania „QES system” z wynikiem zero niezgodności. Audyt przeprowadzony przez firmę SGS opierał się na trzech różnych normach: ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością ISO 14001:2015 Zarządzanie środowiskowe OHSAS 18001:2007 Normy Bezpieczeństwa w miejscu pracy Audytem tym firma ICT Poland potwierdziła swój status certyfikacji, obowiązujący od 2011 roku, wdrażając najnowszą aktualizację norm ISO (wydanie 2015).

ICT POLAND W LICZBACH