menu

MISJA I WARTOŚCI

Grupę ICT charakteryzuje koncentracja na jakości, zrównoważonym rozwoju, ludziach i rynku.

Wizja
nasza wizja to nasz i Wasz sukces

„Zależy nam na budowaniu trwałej grupy jednoczącej przedsiębiorstwa i ludzi, będącej punktem odniesienia jako niezależny producent na międzynarodowych rynkach, na których jesteśmy obecni, a wszystko to dzięki zaufaniu, jakie zyskaliśmy dzięki jakości produktów, elastyczności obsługi, innowacyjności, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonemu rozwojowi. Długofalowa wizja umożliwia nam tworzenie wartości i utrzymywanie ich przez lata.

Misja
... jako istota naszego biznesu

Dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości przeznaczonych do sprzedaży pod własną marką, markami sieci handlowych i w ramach współpracy B2B, które wyróżnia wyjątkowa jakość i estetyka i które wspierają sukces naszych klientów, spełniają potrzeby konsumentów, akcjonariuszy i pracowników.

Nasza codzienna praca to koncentracja na wartościach związanych z ludźmi, procesami, produktami i środowiskiem.
Znaczenie przywiązywane do ludzi jest jednym z fundamentalnych filarów, na jakich opiera się ICT. Ponadto tożsamość międzynarodowa zbudowana na synergii międzykulturowej i specyfice regionalnej to cecha, która nas silnie wyróżnia i którą się szczycimy.
W zarządzaniu zwracamy szczególną uwagę na skuteczność i optymalizację procesów, urządzeń i rozwiązań logistycznych, a także na nieustanne unowocześnianie naszych produktów.
W każdej podejmowanej działalności bierzemy odpowiedzialność za środowisko - nasza historia to historia szacunku dla ekosystemu, w którym pracujemy. Dzięki temu wszystkiemu ICT zdołała utworzyć wartość w przeszłości i jest gotowa do budowania przyszłości.

 

Wartości
wspólne wartości to podstawa naszej motywacji
 • PRZEJRZYSTOŚĆ I ZAUFANIE

  przyjmujemy politykę przejrzystości i pracujemy, aby zasłużyć na zaufanie innych, wykonując swoje zadania z zachowaniem jakości, profesjonalizmu i uczciwości.

 • WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIELENIE

  podstawą naszego rozwoju jest spójność, zaangażowanie i motywacja w każdym z nas.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

  charakteryzują nas szacunek i uwaga skierowana ku naszym pracownikom, klientom, społeczności i wszystkim interesariuszom. Dbałość o środowisko i zapewnianie bezpieczeństwa to fundamentalne aspekty naszej działalności.

 • WIELOKULTUROWOŚĆ

  poszanowanie dla różnorodności kulturowej to nasza mocna strona i przewaga konkurencyjna. Potrafimy czerpać korzyści z naszej zbiorowej inteligencji w ramach procesów innowacyjnych i zarządzania zmianą.