menu

INNOWACYJNOŚĆ I DESIGN

Przepis na sukces – wizjonerskie podejście i umiejętność zarządzania zmianą poprzez realizację innowacyjnych projektów

Nieustanne dążenie do innowacyjności, nie tylko w odniesieniu do produktu

Grupa ICT zawsze wierzyła w innowacyjność jako środek do poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby klientów i konsumentów – innowacyjność produktów, procesu i strategii.
Innowacyjność to umiejętność korzystania z całego ekosystemu, umożliwiająca stały dialog z klientami, konsumentami i partnerami biznesowymi, który wspiera nieustanne poszukiwanie jakości wynikającej z cech papieru i z jego przetwarzania. Efektem są nowe produkty i nowe procesy logistyczne i zarządcze, stale poddawane analizom i ulepszeniom. Innowacyjność w ICT jest głęboko zakorzeniona w stylu funkcjonowania przedsiębiorstwa, które nie podąża za chwilową modą, ale rozwija własne idee.
Sukces takiego podejścia odzwierciedlają liczne uzyskane patenty, cenione przez rynek.

Automatyczny magazyn - ICT Poland
Automatyczny Magazyn
Wydajne, uniwersalne i bezpieczne działanie bez pomyłek.

ICT Poland jest najbardziej zaawansowanym europejskim zakładem w branży. Ugruntowaniem pozycji lidera było zrealizowanie w 2010 roku projektu w pełni zautomatyzowanego magazynu, który znacznie ogranicza możliwości popełnienia błędów, zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru.

Magazyn, który został dodatkowo powiększony w 2017, ma teraz wysokość 35 metrów, co czyni go jednym z najwyższych budynków na Ziemi Lubuskiej. Magazyn działa 24 godziny na dobę.

O obsługę magazynu dba 14 maszyn, które układają i wyładowują towary na 12 pięter składowania. Zawsze dostępna przestrzeń magazynowania pozwala na błyskawiczne dostosowanie się do zmian w produkcji oraz w zamówieniach klientów.                                                     Można zmagazynować ponad 90 000 palet. Jeżeli palety byłyby ustawione jedna za drugą, miałyby ponad 100 kilometrów długości.

Powierzchnia składowa wynosi około 23 000 m2, co odpowiada wymiarom 3 boisk do piłki nożnej lub 123 boisk do siatkówki. Wyjątkowym rozwiązaniem jest połączenie działu produkcji z magazynem, zrealizowane przez transport palet na przenośnikach taśmowych o długości około 200 metrów.

Magazyn jest w stanie przyjąć około 300 palet na godzinę. Towary są ładowane z prędkością 460 palet na godzinę, obsługując ponad 224 pojazdów w ciągu dnia roboczego.

Patent ICT
Zmiany w ozdobnym wytłaczaniu warstwowym
Jak ICT wprowadziło nowy standard przemysłowy

Był to rok 2000, kiedy producenci bibułki zaczęli używać technologii, która była nazywana wytłaczaniem ozdobnym, proces, który polegał zarówno na laminowaniu klejem jak i wytłaczaniu. Dzięki temu procesowi udawało się utworzyć dwie warstwy dekoracji, wzór podstawowy z dekoracyjnym wzorem na górze.
ICT pragnęła czegoś więcej - ten sam wynik, ale bez kleju, zgodnie z ciągłym zaangażowaniem grupy w jakość i zrównoważony rozwój.
To był krok w kierunku zmiany dla przemysłu. Przeprowadzono pilotażowe badania i znaleziono inspirację w przemyśle metalowym, z partnerem, który potrafił grawerować metal po obróbce cieplnej.
Projekt obejmował czterech różnych graczy: ICT Marketing, z zestawem urzekających dekoracji, ICT badania i rozwój, który prowadził projekt, producent maszyn i specjalista w grawerowaniu.
Wynikiem tego był proces radełkowania, który mógł wykonywać zarówno sklejanie warstw jak i dekorowanie papieru.
Wiele produktów ICT skorzystało od tamtej pory z tej technologii i jest to szczególnie cenione przez konsumentów na rynku europejskim.
ICT ma opatentowaną technologię.

Platforma CPS
System Produkcyjny Przetwarzania
ICT wprawia przyszłość w ruch systemem zintegrowanego zarządzania

System Produkcyjny Przetwarzania lub CPS to system stworzony we własnym zakresie przez ICT do zarządzania własnym procesem produkcji dotyczącej przetwarzania początkowych zwojów w gotowy produkt, mający na celu zaspokojenie wymagań klientów pod względem jakości oraz obsługi. System jest całkowicie zintegrowany i opiera się na pięciu filarach: Bezpieczeństwo, Wydajność, Jakość, Środowisko i Odpady. Operatorzy linii i liderzy zespołu są zaangażowani w codzienne spotkania, podczas których otwarcie omawia się zakres doskonalenia i innowacji w każdym filarze i gdzie każdy członek zespołu jest zachęcany do zgłaszania potencjalnych problemów lub incydentów i przedstawienia swoich pomysłów do udoskonalenia i usprawnienia miejsca pracy. Liderzy zespołu następnie odbywają cotygodniowe spotkanie z zarządem, żeby przedyskutować zebrane propozycje i wdrożyć działania. Comiesięczne spotkanie poświęcono dyskusji wcześniej ustalonych wskaźników wydajności. Częścią CPS jest również proces kształcenia ustawicznego dla operatorów, którzy zwiększają swoje umiejętności we wszystkich aspektach własnej pracy. CPS system miał już bardzo znaczący wpływ zarówno na bezpieczeństwo jak i wydajność i sprawia, że praca dla operatorów linii jest bardziej zajmująca i satysfakcjonująca, zgodnie z zaangażowaniem ICT w troskę o własny personel i jego dobre samopoczucie podczas pracy.

Promowanie pomysłów - ICT Poland
Pomysłodajnia
Twój Pomysł jest ważny, czyli najbardziej liczą się Ludzie oraz ich nieograniczony potencjał

Dzięki poszanowaniu wytworów naszych umysłów i wdrażaniu ich w życie budujemy w ICT Poland przewagę konkurencyjną i śmiało patrazymy w przyszłość.

Pomysłodajnia to program mający na celu wykorzystanie pomysłów wszystkich Pracowników ICT Poland.

Może po obejrzeniu filmu zadasz sobie pytanie: Kiedy ostatni raz zrealizowałeś Twój pomysł ?

Lean Manufacturing
Lean Manufacturing
filozofia zarządzania polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa wykorzystując pomysły wszystkich pracowników

Lean Manufacturing na ogół kojarzy się z Japonią i Toyota ale już Henry Ford 100 lat temu miał w swoich fabrykach następujące zasady:
-pracuj najmniej skomplikowanie
-dbaj o maszyny
-utrzymuj absolutną czystość
W ICT Poland od 2005 roku stosujemy szereg wypracowanych narzędzi dostępnych w ramach Lean Manufacturing , a najlepsza wizualizacją LM jest Świątynia , do której zapraszamy

Infrastruktura / Trenerzy
Ludzie - koleżeńscy , ambitni i wykształceni

Trenerzy LM służący pomocą we wszystkich aspektach działalności oraz na wszystkich Obszarach ICT Poland

  • Zespoły: Razem wszyscy osiągamy więcej 1+1=∞

Zespoły mają fundamentalną rolę w procesie doskonalenia.
Jeden plus jeden w zespole równa się nieskończoność: pomysłów, możliwości usprawnień, rozwiązania problemów Potęga zespołu polega na stworzeniu możliwości przeprowadzania efektywnej burzy mózgów aby wykorzystywać to równanie.
Nawet największy geniusz działając w pojedynkę nie będzie w stanie dorównać ilości oraz jakości pomysłów wygenerowanych przez zespół .

  • System 5S

Zespołowy system organizacji miejsca pracy
Pracujemy z głową, a nie ciężko
5S pochodzi od 5 słów japońskich zaczynających się na literę S, które dotyczą organizacji miejsca pracy.
1S – odseparowanie potrzebnych rzeczy od niepotrzebnych i odpowiednie zadysponowanie niepotrzebnymi (wyrzucić, przenieść w inne miejsce, sprzedać, pożyczyć, itd.)
2S – wizualne rozmieszczenie potrzebnych przedmiotów w taki sposób, aby każdy mógł je zawsze znaleźć i odłożyć na miejsce (jest miejsce dla wszystkiego i wszystko ma swoje miejsce)
3S – wyczyszczenie miejsca pracy na połysk aby znaleźć nowe problemy
4S – Samoustanowienie standardów na systematyczne wykonywanie pierwszych trzech S.
5S – kontynuowanie usprawnień, ciągłe doskonalenie i podnoszenie poprzeczki
Zapraszamy do obejrzenia animacji 5S w ICT Poland

  • SMED - Single Minute Exchange of Die

NJedno-cyfrowa Wymiana Formy Zespołowy proces zmniejszania czasu zatrzymania maszyny podczas jej przezbrajania, który opiera się na usprawnieniach wypracowanych przez operatorów

  • TPM - Total Productive Maintenance

Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
Celem TPM jest zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu, aby osiągnąć:
- ZERO usterek maszyn
- ZERO produkcji braków
- ZERO wypadków przy pracy.
Jednym z kluczowych elementów TPM jest Autonomous Maintenance, czyli systematyczne włączanie operatorów maszyn w wykonywanie czynności przy ich konserwacji. Umożliwia to pracownikom Służb utrzymania Ruchu odstąpienie od gaszenia pożarów i skoncentrowanie się na przeglądach konserwacyjnych, zapobieganiu awariom i innych specjalistycznych operacjach poprawiających funkcjonowanie sprzętu.

  • Skill Matrix - matryca umiejętności pracowników

Charakterystyczne dla systemu Skill Matrix jest: - wspólne wypracowanie najlepszego standardu,
- równe, najlepsze działanie na wszystkich zmianach,
- wyrównanie wiedzy i umiejętności,
- możliwość potwierdzenia posiadanych umiejętności
Skill Matrix jest narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami ludzkimi i planowania potrzeb szkoleniowych.
Najbardziej rozpoznawalnym aspektem systemu jest INDEKS osoby szkolonej

  • QES

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IFS PC.
QES jest elementem scalającym działania we wszystkich narzędziach Lean Manufacturing ICT Poland.
Synergia QES i 5S jest gwarancją ciągłego doskonalenia

Profilaktyka Online
Profilaktyka on-line w zakresie bezpieczeństwa
Personel ICT Ibérica dysponuje narzędziem online do udoskonalania własnych umiejętnaości w zakresie profilaktyki

W witrynie internetowej przygotowaliśmy narzędzie, które pozwala nam zmierzyć poziom wiedzy wszystkich naszych operatorów w zakresie zapobiegania zagrożeniom.
Operatorzy mają dostęp do strony za pomocą hasła, aby odpowiedzieć na kwestionariusz dotyczący bezpieczeństwa w miejscu pracy i tam, gdzie ich umiejętności okażą się niewystarczające, zostaną odpowiednio poinformowani i przeszkoleni.
Inicjatywa ta została bardzo dobrze przyjęta przez wszystkich pracowników i większość z nich wypełniła kwestionariusz, uzyskując w pełni zadowalający wynik