menu
Podstawowe fakty i liczby
ICT Ibérica: wzorcowe przedsiębiorstwo w Saragossie, w połowie drogi między Barceloną a Madrytem

ICT Ibérica powstała w roku 1999 jako spółka handlowa, a w 2005 r. znacząco zwiększyła swoją obecność na rynku iberyjskim, uruchomiając zakłady w El Burgo de Ebro koło Saragossy w Aragonii. Zakład położony jest w idealnie centralnym miejscu, 300 km od Barcelony i Madrytu oraz 450 km od Francji. Jest to zintegrowany zakład typu greenfield produkujący papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach i inne produkty z bibułki higienicznej. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z najbardziej efektywnych i nowoczesnych zakładów przetwórstwa bibułki higienicznej na południu Europy. Konfekcjonowanie rozpoczęto w marcu 2005 r., a w październiku tego samego roku uruchomiono papiernię o zdolności produkcyjnej wynoszącej 70 000 ton. We wrześniu 2018 r., dzięki wprowadzeniu drugiej maszyny o stałym cyklu pracy, podwojono zdolność produkcyjną, osiągając wynik 140 000 ton. Ponadto w ramach projektu przewidującego podwojenie zdolności produkcyjnej uruchomiono dodatkowe linie przetwarzające oraz w pełni zautomatyzowany magazyn, który jest w stanie pomieścić 25 000 palet gotowego wyrobu na 10 poziomach. Ważna inwestycja wzmacniająca wiodącą pozycję w zakresie technologii.

19/03/2021

Plan działania na rzecz równości płci w ICT Ibérica

Dowiedz się więcej
Chiudi
19/03/2021

Plan działania na rzecz równości płci w ICT Ibérica

W ramach zaangażowania w dziedzinie równego traktowania i równości szans ICT Ibérica podpisała w grudniu 2020 r. swój Plan Działania na Rzecz Równości Płci na lata 2020-2023. W ten sposób firma ustanowiła kryterium równych szans między mężczyznami a kobietami jako strategiczną zasadę swojej polityki kadrowej.

Powołano jednocześnie Komisję Negocjacyjną ds. Równości składającą się na równych zasadach z przedstawicieli firmy, pracowników oraz pracownic.

Projektowanie Planu opierało się na analizie stopnia poszanowania zasady równości dokonanej za pomocą badania ilościowego, które koncentrowało się na danych na temat pracowników, oraz badania jakościowego bazującego na sondażu dotyczącym atmosfery panującej w pracy, które obejmowało specjalny rozdział poświęcony równości.

Dzięki wnioskom wyciągniętym z badania ustalono, że należy wdrożyć środki o zasięgu globalnym, a co za tym idzie dotyczące szerokiego grona osób: od pracowników ICT Ibérica po firmy z nią współpracujące.

Plan Działania na Rzecz Równości to zbiór należycie zaplanowanych i spójnych ze sobą założeń, środków i działań wraz ze skutecznym systemem monitorowania i oceny wyznaczonych celów.

Ponadto Plan zawiera „Protokół o zapobieganiu molestowaniu i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy” regulujący „Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón” (Krajowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Przemyśle Celulozowo-Papierniczym).

Świadomi znaczenia równych szans dla kobiet i mężczyzn będziemy dalej rozwijać nasz plan na rzecz równości.

Więcej równości sprawia, że firma staje się lepsza.

25/01/2021

ICT Ibérica ma certyfikat ISO 50001

Dowiedz się więcej
Chiudi
25/01/2021

ICT Ibérica ma certyfikat ISO 50001

Po raz kolejny ICT Ibérica wzmacnia swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, uzyskując certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50.001:2018.

Taki system zarządzania pomoże nam skonsolidować cele ciągłego doskonalenia w dziedzinie energetyki, we wszystkich procesach naszej firmy. W tej nowej fazie dostosowujemy się do celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju „CZR 13.- Działania na rzecz klimatu”, który zobowiązuje się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom.

04/01/2021

Bożonarodzeniowy konkurs w ICT Ibérica

Dowiedz się więcej
Chiudi
04/01/2021

Bożonarodzeniowy konkurs w ICT Ibérica

Jak co roku ICT Ibérica zorganizowała tradycyjny Bożonarodzeniowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci.

W tej 7. edycji konkursu otrzymaliśmy w sumie 90 prac, które w tych dniach rozweseliły i ubarwiły ściany w naszej firmie.

Cieszymy się niezmiernie, że jak co roku inicjatywa ta została wspaniale przyjęta przez całe rodziny i jesteśmy pod wrażeniem fantazji, jaką dzieci wykazały się w zaprezentowanych rysunkach.

Mimo że z roku na rok wyłonienie zwycięzcy staje się coraz trudniejsze, dzięki głosowaniu pracowników i decyzji jury ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii od 0 do 4 lat otrzymaliśmy 32 rysunki, a finalistami zostali: Sergio Sánchez (2 lata), Ayanet Alcaine (4 lata), Leo Vallejo (4 lata) e Pablo Gómez (2 lata). Zwyciężyła Ayanet Alcaine.

W kategorii od 5 do 8 lat otrzymaliśmy 39 rysunków, a finalistami zostali: Héctor Velázquez (5 lat), Adrián Gómez (5 lat), Iker Escalona (7 lat). Zwyciężył Adrián Gómez.

W kategorii od 9 do 12 lat otrzymaliśmy 19 rysunków, a finalistami zostali: Adriana Terreu (10 lat), Belen Ruiz (10 lat), Adan Velázquez (10 lat) e Varinia Lapuente (11 lat). Zwyciężyła Belén Ruiz.

Jeszcze raz dziękujemy naszym małym artystom za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim trzem tegorocznym zwycięzcom.

ICT IBERICA W LICZBACH