menu
Podstawowe fakty i liczby  
ICT Poland: lider na Europę Środkową i Środkowo-Wschodnią produkujący rocznie 210 000 ton

Firma ICT Poland powstała w 2001 r. w Kostrzynie, przy granicy z Niemcami. Jest to doskonała lokalizacja umożliwiająca efektywne zaopatrywanie krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Zakład jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem tego typu w Europie, a ze względu na swoje rozmiary, również jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych na kontynencie. Od powstania zakładu planowano konfekcjonowanie poprzez połączenie maszyny papierniczej z maszyną przetwarzającą XXL o tej samej szerokości, co pozwala na bezpośrednie przetwarzanie zwojów papieru. Dzięki rozbudowom mającym miejsce w 2008 i 2015 r. zakład osiągnął zdolność produkcyjną na poziomie 210 000 ton papieru wytwarzanego przez trzy maszyny papiernicze. Ponadto, w ramach projektu rozwoju technologicznego, firma ICT Poland zrealizowała w 2010 r. w pełni zautomatyzowany magazyn mogący pomieścić 90 000 palet gotowego produktu na 12 poziomach i załadować 220 ciężarówek dziennie. Kolejny prymat wzmacniający pozycję lidera technologicznego.

Grupa ICT na targach Tissue World 2019

Grupa ICT ma przyjemność poinformować o swojej obecności na targach Tissue World na stoisku F/600. Wydarzenie odbędzie się w centrum wystawienniczym Fieramilanocity w Mediolanie w dniach 25-27 marca. Z ponad 200 wystawcami i przeszło 3000 uczestników, Tissue World to główna impreza targowa o znaczeniu międzynarodowym poświęcona branży bibułki higienicznej.

Okazywanie szacunku to najlepszy sposób na jego otrzymanie

ICT Poland od lat zwraca uwagę na relacje ze swoimi Pracownikami i angażuje się w promowanie w organizacji spójnych zasad kultury. Z tego powodu podjęto decyzję o wykonaniu kolejnego kroku, polegającego na określeniu dobrych praktyk w zakresie okazywania szacunku innym osobom. Projekt pod nazwą „Wyrazy Szacunku” objął Pracowników na wszystkich szczeblach zakładu. Dzięki serii warsztatów oraz doskonałej pracy zespołowej, w którą zaangażowane zostały wszystkie osoby, począwszy od zespołów bardziej operacyjnych po najwyższe stanowiska kierownicze, udało się wyodrębnić 10 Wyrazów Szacunku,. Stanowią one wytyczne dla wszystkich członków organizacji.

Słuchanie kluczem do wspólnego rozwoju

Przy współpracy spółki zewnętrznej firma ICT Poland dokonała oceny atmosfery panującej wśród swoich pracowników. W sondażu, w którym uczestnictwo było dobrowolne i całkowicie anonimowe, udział wzięło 467 spośród 504 pracowników. To doskonały wynik, który potwierdza wysokie zaangażowanie zespołu ICT. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 95%, wyraziło swoje zadowolenie z pracy w firmie ICT Poland. Ponadto udało się zebrać przydatne propozycje, które umożliwią nam zajęcie się obszarami wymagającymi poprawy. Wsłuchiwanie się w potrzeby swoich pracowników to dla Grupy ICT klucz do wspólnego doskonalenia się i rozwoju.

ICT POLAND W LICZBACH