menu
Podstawowe fakty i liczby
ICT SpA: przewodzi znanej na całym świecie grupie w dążeniu do doskonałości

Firma Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) powstała w 1976 r. we Włoszech w prowincji Lukka i rozpoczęła działalność w sektorze produkcji bibułki higienicznej wysokiej jakości, wytwarzanej wyłącznie z włókna pierwotnego. Pierwszy zakład otwarto w 1978 r. w miejscowości Piano della Rocca w prowincji Lukka. Następnie, w ciągu kolejnych lat, otwierano kolejne zakłady i obiekty w Piano della Rocca, Diecimo i Piano di Coreglia. W roku 1982 powstała marka Foxy będąca jednym z liderów rynku europejskiego. ICT to przykład doskonałości przemysłu papierniczego w pełnej harmonii z tradycją terytorium Lukki, włoskiego zagłębia papiernictwa, porównywalnego do Green Bay (USA) czy Fuji (Japonia). Lukka zasłynęła z produkcji papieru do użytku domowego i bywa nazywana światową stolicą bibułki. Obecnie zdolność produkcyjna spółki ICT SpA wynosi ok. 190 000 ton w skali roku.

27/04/2021

Industrie Cartarie Tronchetti inwestuje we Włoszech, na terenach, z których pochodzi.

Dowiedz się więcej
Chiudi
27/04/2021

Industrie Cartarie Tronchetti inwestuje we Włoszech, na terenach, z których pochodzi.

We współpracy z regionem Toskanii i gminą Coreglia Antelminelli przedsiębiorstwo przygotowuje się do poważnej inwestycji, szacowanej na około 50 mln euro, która obejmie rozbudowę zakładu produkcyjnego w Piano di Coreglia oraz wykonanie szeregu projektów budowlanych, niezbędnych również do zmniejszenia zagrożenia związanego z zasobami wodnymi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym obszarom.

Nowy projekt stanowi część programu rozwoju i ekspansji grupy ICT, a także przyczyni się do promowania i wspierania rozwoju regionu i całego związanego z nim sektora pomocniczego.

16/03/2021

Postępując w kierunku logiki Przemysłu 4.0: doświadczenie ICT SpA we Włoszech

Dowiedz się więcej
Chiudi
16/03/2021

Postępując w kierunku logiki Przemysłu 4.0: doświadczenie ICT SpA we Włoszech

Spółka ICT SpA we Włoszech wkroczyła na drogę doskonalenia w dziale przetwarzania, przyjmując rozwiązania Przemysłu 4.0.

Dużą rolę odegrało strategiczne i świadome wykorzystanie potencjału, jaki daje cyfryzacja w oparciu o analizę kluczowych czynników, takich jak ludzie, procesy i infrastruktura.

Główne wprowadzone funkcje pozwalają na:

  • automatyczną identyfikację czasów i przyczyn przestojów,
  • zarządzanie kontrolą jakości w formacie cyfrowym,
  • zarządzanie niezależną konserwacją w formacie cyfrowym,
  • dostępność szczegółowych i natychmiastowych raportów,
  • wspomagany dobór parametrów zmiany formatu.

Oczekiwane wyniki dotyczą w szczególności:

  • wzrostu produktywności,
  • optymalizacji procedur wewnętrznych,
  • poprawy poziomu jakości produktu,
  • większego zaangażowania pracowników.

Obecnie, także dzięki podejściu do Przemysłu 4.0 przyjętemu również w innych działach, firma wzmocniła swoje zdolności produkcyjne i zarządcze.

03/03/2021

Modernizacja w zakresie efektywności energetycznej PM2

Dowiedz się więcej
Chiudi
03/03/2021

Modernizacja w zakresie efektywności energetycznej PM2

Dbałość ICT o środowisko nie ustaje: na maszynie PM2 w zakładzie Piano della Rocca zostały przeprowadzone dwie istotne  modernizacje w zakresie efektywności energetycznej.

Pierwsza modernizacja polegała na usprawnieniu wydajności systemu poprzez wymianę istniejących fan pump (pomp wlewu) na nowe pompy o starannie dobranych wymiarach. Ponadto zainstalowano najnowocześniejsze silniki i falowniki, które zastąpiły poprzedni system zasilania.  Zgodnie z oczekiwaniami na etapie projektowania, przyjęte rozwiązanie gwarantuje znaczną oszczędność energetyczną, co przekłada się na istotną redukcję emisji CO2 podczas produkcji papieru.

Druga modernizacja dotyczyła etapu suszenia, podczas którego straty ciepła w cylindrze monolitycznym zostały zmniejszone za pomocą specjalnie zaprojektowanych systemów izolacyjnych. Taka modernizacja zapewnia zmniejszenie zużycia gazu i związanych z tym emisji zanieczyszczeń przy suszeniu papieru. Dodatkowo poprawia środowiskowe warunki pracy operatorów.

ICT S.P.A. W LICZBACH