menu
Podstawowe fakty i liczby
ICT SpA: przewodzi znanej na całym świecie grupie w dążeniu do doskonałości

Firma Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) powstała w 1976 r. we Włoszech w prowincji Lukka i rozpoczęła działalność w sektorze produkcji bibułki higienicznej wysokiej jakości, wytwarzanej wyłącznie z włókna pierwotnego. Pierwszy zakład otwarto w 1978 r. w miejscowości Piano della Rocca w prowincji Lukka. Następnie, w ciągu kolejnych lat, otwierano kolejne zakłady i obiekty w Piano della Rocca, Diecimo i Piano di Coreglia. W roku 1982 powstała marka Foxy będąca jednym z liderów rynku europejskiego. ICT to przykład doskonałości przemysłu papierniczego w pełnej harmonii z tradycją terytorium Lukki, włoskiego zagłębia papiernictwa, porównywalnego do Green Bay (USA) czy Fuji (Japonia). Lukka zasłynęła z produkcji papieru do użytku domowego i bywa nazywana światową stolicą bibułki. Obecnie zdolność produkcyjna spółki ICT SpA wynosi ok. 190 000 ton w skali roku.

30/10/2020

Nowa inwestycja na rzecz ograniczenia emisji i oszczędności energii

Dowiedz się więcej
Chiudi
30/10/2020

Nowa inwestycja na rzecz ograniczenia emisji i oszczędności energii

ICT nie poprzestaje na dotychczasowych wysiłkach i podąża swoją wytyczoną ścieżką ewolucyjną ukierunkowaną na ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, zapowiadając nową zrównoważoną inwestycję: w dmuchawach maszyny nr 4, zainstalowanej w zakładzie w Piano di Coreglia we Włoszech, wymieniono palniki zasilane metanem. Dmuchawa, wydmuchując gorące powietrze na papier, przyczynia się do jego wysuszenia. Wspomniany projekt modernizacyjny objął instalację dwóch nowych palników o wysokiej wydajności energetycznej i niskiej emisji CO (tlenku węgla) i NOx (tlenków azotu).

25/09/2020

Piątek 25 września pod hasłem zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej
Chiudi
25/09/2020

Piątek 25 września pod hasłem zrównoważonego rozwoju

Dziś dołączamy do #FSCFriday, międzynarodowego dnia odpowiedzialnej gospodarki leśnej promowanego przez FSC©, którego celem jest zwiększenie świadomości roli lasów w życiu codziennym.

Kilka lat tempu ICT Group postanowiła być częścią odpowiedzialnego łańcucha dostaw, aby przyczyniać się do ochrony lasów i promować zrównoważone praktyki zarządzania, z poszanowaniem środowiska, ludzi i ekosystemów leśnych.

Celuloza jest jednym z najbardziej wrażliwych materiałów, z których korzystamy i wymaga starannego zarządzania w całym procesie produkcyjnym i dostaw. Produkty opatrzone znakiem FSC gwarantują konsumentowi, że użyte surowce pochodzą z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem wysokich standardów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

04/09/2020

Zdrowie i Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dowiedz się więcej
Chiudi
04/09/2020

Zdrowie i Bezpieczeństwo przede wszystkim

Z przyjemnością informujemy, że spółka ICT spa uzyskała certyfikat ISO 45001 w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Certyfikat ten zastąpił poprzedni uzyskany na podstawie nieaktualnej już normy OHSAS 18001.

Dzięki ISO 45001, spółka ICT spa zdołała jeszcze bardziej ulepszyć swój system zarządzania BHP poprzez zgodność z przejrzystymi i rygorystycznymi wytycznymi dyktowanymi nowym prawodawstwem i wzmocniła swoje zaangażowanie w tę delikatną i ważną kwestię.

ICT S.P.A. W LICZBACH