menu

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Nasza historia to szacunek do świata, który nas gości

Nasze zaangażowanie

Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska czy partnerstwo z UNICEF, kontrola pochodzenia celulozy z odpowiednio zarządzanych lasów, a także absolutne pierwszeństwo zagadnień dotyczących bezpieczeństwa – grupa ICT od zawsze wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz ludzi, środowiska i przestrzegania przepisów.

Opowieści o zrównoważonym rozwoju
Foxy popiera Unicef
Foxy popiera Unicef
ICT Iberica wraz z Foxy współpracuje z UNICEF przy projektach krajowych i międzynarodowych od 2013 roku.

W 2020 roku odnowiliśmy nasze zobowiązanie, przekazując łączną kwotę 250 000 euro, przeznaczając znaczną część tej darowizny (150 000 euro) na zakup artykułów zdrowotnych i ochronnych związanych z Covid-19 w Hiszpanii.

Jednocześnie z ogromną determinacją prowadzimy projekt „Girls at School” na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w którym bezpośrednio współpracujemy przy zdobywaniu pełnego wykształcenia 3 020 dziewcząt w wieku od 9 do 16 lat, a pośrednio z innymi 3000 dzieci zapisanymi do 20 szkół uczestniczących w projekcie.

Te dwie formy współpracy wzmacniają nasze zaangażowanie społeczne i nasz globalny wkład we wszystkich sektorach.

UNICEF działa w ponad 190 krajach i terytoriach na całym świecie, mając na celu zagwarantowanie praw wszystkich dzieci.

Jeśli chcesz, Ty też możesz współpracować z UNICEF. www.unicef.it

To małe kroki umożliwiają faktyczną zmianę na lepsze.

Foxy, zawsze przy Tobie.

ICT Ibérica: projekt „Hidroeficiencia” 
Projekt „Hidroeficiencia” 
Kolejny dowód na zaangażowanie ICT w odpowiedzialny proces zużycia wody

Woda jest zasobem niezbędnym do życia naszej planety. Ma również zasadnicze znaczenie w procesie produkcji papieru.

Zaangażowanie ICT Ibérica koncentruje się na dwóch obszarach. Z jednej strony na polu humanitarnym, dzięki współpracy prowadzonej od 2013 r. z UNICEF-em w ramach projektu „Woda i higiena w szkołach w Mali”, a z drugiej strony w zakresie środowiskowym, poprzez intensywną pracę nad procesem produkcyjnym, nakierowaną na poprawę jakości i ograniczenie zużycia. 

W latach 2012–2014 ICT Ibérica stwierdziła, że zużycie wody jest niepokojąco wysokie.

W następstwie tego stwierdzenia został przygotowany projekt „Hidrodeficiencia” (Deficyt wodny) z myślą o określeniu rozwiązań ograniczających do minimum zmienność i wielkość zużycia.

Po zastosowaniu metody Six Sigma do analizy i oceny różnych zmiennych procesu i ścieków ICT Ibérica zdołała zmniejszyć zużycie wody o 25%, a poziomu szlamów o 50%.

Owocna praca, wykonana przez zespół papierni w zakresie nieustannego rozwoju, okazała się również decydująca dla utrzymania osiągniętych rezultatów oraz dla sukcesu projektu „Hidrodeficiencia” (Deficyt wodny) ICT Ibérica. 

FWWT: inwestycja wrażliwa na środowisko
FWWT: inwestycja wrażliwa na środowisko
ICT Poland dysponuje nową instalacją FWWT (Fresh and Waste - Water Treatment) do dostarczania wody i oczyszczania ścieków produkowanych przez zakład. 

Instalacja umożliwia wydobywanie wody z rzeki Warty poprzez punkt odbioru znajdujący się na brzegu. Następnie za pomocą rurociągu dłuższego niż kilometr, dociera do obszaru zakładu, gdzie jest poddawana obróbce, aż do osiągnięcia parametrów wymaganych przez proces produkcyjny. Wytwarzane w zakładzie ścieki przemysłowe są później kierowane do instalacji oczyszczających, które zapewniają osiągnięcie parametrów znacznie poniżej wartości granicznych dyktowanych przez rygorystyczne przepisy i ostatecznie woda wraca do rzeki Warty. Bardzo ważny projekt, który trwał ponad dwa lata, został ukończony dzięki czynnej współpracy i cennemu know-how wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Grupa ICT zdobywa kolejny kamień milowy
Grupa ICT zdobywa kolejny kamień milowy
Pozzani Disposables, firma z grupy ICT specjalizująca się w produkcji pieluszek i wysokiej jakości produktów do higieny osobistej, uzyskała certyfikat IFS HPC - International Featured Standards for Hygiene and Personal Care. 

Certyfikat IFS-HPC koncentruje się na kontroli zarządzania ryzykiem, specyfikacji klienta, identyfikowalności i zarządzaniu kryzysowym. Jest to zatem standard, który gwarantuje dostawy bezpiecznych, zgodnych i wysokiej jakości pieluszek na rynek, które spełniają wysokie oczekiwania klienta i poprawiają zaufanie konsumentów i postrzeganie produktu.

Podstawowym warunkiem do uzyskania tego certyfikatu jest zarządzanie ryzykiem, które umożliwia wykazanie, że dostarczone produkty nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumentów. Szczególną uwagę zwraca się na stosowanie bezpiecznych i przetestowanych składników i elementów oraz na zapobieganie głównym źródłom możliwego zanieczyszczenia, takim jak środowisko pracy, maszyny lub pracownicy zaangażowani w różne fazy przetwarzania.

Uzyskanie tego certyfikatu jest świadectwem uwagi i powszechnego zaangażowania firmy Pozzani Disposables w celu zaspokojenia zaufania konsumentów końcowych, którzy dostrzegają wysoką jakość produktów.

ICT Poland - Program Foxy Fit
ICT Poland - Program Foxy Fit
Firma ICT Poland zainicjowała program Foxy Fit, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników przedsiębiorstwa

Program oparto na czterech filarach: profilaktyka, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i regeneracja.

Po wykładzie wygłoszonym przez dr. Tomasza Chomiuka: „Jak dbać o swoje zdrowie, aby poprawić formę fizyczną i samopoczucie” w firmie przeprowadzono, z zachowaniem poufności, badania lekarskie, dzięki którym pracownicy poznali najważniejsze parametry ich stanu zdrowia.

Z wielkim entuzjazmem spotkał się piknik Foxy Fit, komentowany przez znanego redaktora sportowego, Dariusza Szpakowskiego, i otwarty dla rodzin pracowników: zajęcia fizyczne dla dorosłych i dzieci, warsztaty na temat zdrowia i inne atrakcje pogłębiły świadomość i zainteresowanie kwestiami dobrej jakości życia. 

Program trwa nadal: koledzy z pracy razem uprawiają sport, uczestniczą w lekcjach gotowania, dietetyki i wielu innych, co przyczynia się do wzmocnienia ducha Foxy Fit w całej firmie.

Soft Skills na pierwszym planie
Predyspozycje osobowościowe są kluczowe dla pracowników ICT
Wzrost i rozwój pracowników idzie dalej niż kształcenie techniczne i zawodowe

Grupa ICT, poprzez własne działy HR zarówno centralnie, jak i lokalnie, angażuje się we wzrost własnego personelu. Wzrostu, który jest połączony zarówno z polityką „Greenfield”, która przyczyniła się do rozwoju całkowicie nowych społeczności lokalnych związanych z pracą, jak i fundamentalnymi wartościami Grupy.
W HR oznacza to poświęcanie czasu i energii na rozwijanie predyspozycji osobowościowych wraz z bardziej konkretnymi umiejętnościami zawodowymi i technicznymi.
Predyspozycje osobowościowe tworzą poczucie przynależności, które jest typowe dla osób Grupy ICT, wzmacniając długoterminowe związki i zaufanie i bardziej satysfakcjonujące środowisko pracy.
Lokalny talent, odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo i jakość oraz nieustanne kształcenie się leżą w samym sercu osobistego zaangażowania i sukcesu Grupy. I są silnie wspierane przez Zarząd ICT i HR poprzez odpowiednie ścieżki kariery i programy rozwoju osób.
Wsparcie edukacji dzieci naszych pracowników, partnerstwo z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, mapowanie umiejętności i rozwój zdolności, rotacja pracy i szkolenia w miejscu pracy to przykłady zaangażowania w rozwój naszych pracowników.

 

Programu „Kształtowanie Zwycięzców” - ICT Poland
IV edycja programu „Kształtowanie Zwycięzców” została zakończona
Kilkoro uczniów z Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu „Kształtowanie Zwycięzców”. Program organizowany jest i finansowany przez ICT Poland we współpracy z firmą szkoleniową LMI „Leadership Management International”

Międzynarodowa firma LMI prowadzi kursy szkoleniowe, rozwijające miękkie kompetencje „soft skill”  kierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej . Od kilku lat ICT Poland współpracuje z polską filią LMI w zakresie projektu KZ, angażującego trenerów obu firm.

Celem programu „Kształtowanie Zwycięzców” jest rozwijanie talentów i przekazywanie młodym ludziom zwycięskich zachowań, aby byli w stanie wykorzystywać w pełni swoje umiejętności i odnajdywać drogę do osiągania sukcesów w życiu osobistym i w pracy.

Program przewiduje szereg spotkań w grupie oraz indywidualnych na przestrzeni ok. 6 miesięcy. Uczestnicy przy wsparciu trenerów określają swoje mocne strony oraz pracują nad swoimi celami osobistymi i szkolnymi. Na zakończenie programu uczniowie przygotowują prezentację dotyczącą przyswojonych w ciągu kursu treści i uzyskują certyfikaty

Czwarta edycja kursu właśnie się zakończyła. Uczestnicy, po zaprezentowaniu swoich prac, świętowali ukończenie kursu szkoleniowego KZ oficjalnym obiadem, razem ze swoimi trenerami.

„Proponujemy i wybieramy Foxy Pomaga Dzieciom”
„Proponujemy i wybieramy Foxy Pomaga Dzieciom”
„Proponujemy i wybieramy Foxy Pomaga Dzieciom” jest programem ICT Poland, którego celem jest finansowe wsparcie lokalnych instytucji zaangażowanych w pomoc dzieciom

Pracownicy zaproponowali lokalne instytucje, które szczególnie zasługują na pomoc, a następnie spośród nich wybrali trzy, którym przyznano dotacje ufundowane przez ICT Poland.

Nagrodzone organizacje:

- Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Białaczkę i ich rodzintumori (Stowarzyszenie Dzieci i Rodziców chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe)

- Studenckie Centrum Sportowe “Czwórka” (Uczniowski Klub Sportowy “Czwórka” di Kostrzyn nad Odrą)

- Klub Sportowy “Szkoła Tańca Qest” (Stowarzyszenie Klub Sportowy “Szkoła Tańca Qest” di Kostrzyn nad Odrą) 

ICT Ibérica uzyskuje certyfikację FSC®
ICT Ibérica uzyskuje certyfikację FSC®
ICT Ibérica uzyskała niedawno certyfikat kontroli pochodzenia produktu – Chain of Custody – zgodnie ze standardem FSC®

W naszej firmie ICT Ibérica od dawna pracowaliśmy nad tym, aby zdobyć wspomnianą certyfikację. Korzystając z doświadczenia zakładów naszej Grupy, które uzyskały już ten certyfikat, udało nam się z powodzeniem zakończyć tę ważną procedurę.

W ten sposób wpisujemy się w historię naszej Grupy, która zawsze wyróżniała się swoim zaangażowaniem w poszanowanie otaczającego nas świata, ukierunkowanym na ludzi, środowisko i wszystkie obowiązujące przepisy.

Dzięki certyfikacji FSC zapewniamy naszym klientom oraz konsumentom zespół godnych zaufania dostawców celulozy, którzy gwarantują swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska oraz system kontroli pochodzenia produktu „Chain of Custody” jako mechanizm kontroli identyfikacji produktów leśnych.

Certyfikacja FSC® stanowi kolejny stopień naszego zaangażowania społecznego, a w połączeniu z innymi certyfikatami sytuuje nas w czołówce dostawców bibuły na rynku iberyjskim.

Specjaliści czystej celulozy
Dowiedz się więcej
Specjaliści od włókna pierwotnego
Zrównoważony rozwój zarówno dla konsumentów i środowiska

ICT od samego początku postawiła na pracę z włóknem pierwotnym. Była to decyzja strategiczna, którą Firma rozwinęła przez lata i z którą jest mocno związana przy produkcji gotowego produktu.
Papier bibułkowy wykonany z włókna pierwotnego ma atrakcyjny wygląd i optymalną wydajność, i potrafi spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów.
Ale również kryje w sobie zalety - nie zawiera przenikających dodatków chemicznych, jest zawsze bezpieczne w kontakcie ze skórą i nadaje się również do kontaktu z żywnością. W ciągłym dążeniu do zrównoważonej produkcji ICT używa tylko włókien ze zrównoważonych lasów, poprzez sprawdzonych i godnych zaufania dostawców; w gotowym produkcie ICT używane są tylko materiały z certyfikatem FSC® lub PEFC™.
Oznacza to, że lasy, z których pochodzą włókna pierwotne są stale kontrolowane przez niezależne instytucje, aby upewnić się, że są one zgodne ze ścisłymi kryteriami międzynarodowymi. A to z kolei prowadzi do bezpiecznego i niezawodnego gotowego produktu.
Prawdziwie z duchem ICT i jej zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Fair Play - ICT Poland
Przedsiębiorstwo Fair Play 
Spółka ICT Poland po raz kolejny uzyskała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” w konkursie objętym patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Od wielu lat firma bierze udział w konkursie, co roku uzyskując Certyfikat Jakości Biznesu. Prestiżowy tytuł Fair Play przyznawany jest firmom, które niezależnie od wyników finansowych zwracają szczególną uwagę na kwestie egzekwowania prawa, przestrzegania norm etycznych, zasad ochrony środowiska i rozwoju społeczności lokalnych. Celem programu Fair Play jest zachęcenie polskich firm do wdrożenia zasad etycznego postępowania w swojej działalności gospodarczej i wprowadzania istotnych zmian nie tylko w obszarze organizacji pracy, ale także w odniesieniu do środowiska i rozwoju pozytywnych relacji ze społecznościami lokalnymi.

Bezpieczniejsi z ISO 45001
ICT spa we Włoszech zdobywa certyfikat OHSAS
Firma stworzyła system bezpieczeństwa szyty na miarę, który zaangażował całą siłę roboczą w kampanię uświadamiającą i wdrożyła proces ciągłego doskonalenia

W 2010 ICT spa we Włoszech postanowiła założyć globalny system Zdrowia i Bezpieczeństwa. Celem było zaangażowanie w projekt wszystkich pracowników, a nie tylko pracowników Zdrowia i Bezpieczeństwa. Poprzez stymulowanie debaty między pracownikami i menedżerami, miejsce pracy można rzeczywiście skutecznie poprawić.
W 2013 roku ICT spa została nagrodzona Certyfikatem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OHSAS) - system ustanowiony przez firmę zadziałał.
Wszyscy pracownicy byli zaangażowani w proces budowania świadomości na temat kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przede wszystkim czynnik ludzki, który stał się coraz bardziej istotny. Same procedury bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy realizowane są jak najlepiej, nie są wystarczające, aby zrekompensować słabą koncentrację.
System ustanowiony przez ICT spa opiera się na ciągłej poprawie. Do teorii i praktyki dołączają spersonalizowane procedury, które są dostosowywane indywidualnie do poszczególnych działów i procesów. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i produkcji idą w parze i są spełniane jednocześnie przez te same zespoły.
Teoretycznie bezpieczeństwo jest delegowane do grupy pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W praktyce będzie działać w najlepszym wydaniu, gdy jest delegowane w dół łańcucha dowodzenia, do punktu, w którym pracownicy czują bezpośrednią odpowiedzialność za 30 m miejsca pracy, które ich otaczają. I, oczywiście, narzędzia należy umieścić w miejscu rzeczywistej debaty - osoby powinny mieć możliwość wypowiadania się i słuchania.
Komunikaty od personelu mogą dotyczyć konserwacji, bezpieczeństwa lub obydwu. Wszystkie są mile widziane i dotychczas wszystkie są aktywne.
Wyniki leżą daleko poza zakresem Certyfikacji, z kompletnym i sprawnym systemem bezpieczeństwa, w duchu otwartej współpracy, która zawsze cechuje miejsce pracy Grupy ICT.

21 lat z UNICEF
Poprzez własną markę Foxy, ICT Group wspiera UNICEF w jej wysiłkach na rzecz ochrony dzieci.
Partnerstwo z UNICEF, zapoczątkowane we Włoszech w 2000 roku, zostało stopniowo rozszerzone na wszystkie inne kraje, w których marka Foxy się rozprzestrzeniła: Polska, Hiszpania

Od 2000 roku we Włoszech, Foxy aktywnie przyczyniała się do promocji projektów UNICEF, oferując ważną pomoc finansową i aktywne wsparcie przy rozpowszechnianiu komunikatu UNICEF na skalę krajową, poprzez kampanie reklamowe i inne działania komunikacyjne.
W ramach tej współpracy powstały specjalne grafiki poświęcone inicjatywom wspieranym przez UNICEF, które ozdabiają opakowania Foxy w określonej porze roku i które są opatrzone logo i komunikatem UNICEF w miejscach sprzedaży i w domu konsumentów.
Od 2002, we Włoszech, Foxy jest wyłącznym sponsorem inicjatywy «Zaadoptuj Pigottę», która jak dotąd ocaliła ponad milion dzieci. Aby bliskość UNICEF i jej przesłania stały się wyróżnikiem doświadczenia marki Foxy, w Hiszpanii i w Polsce zapoczątkowano inne inicjatywy wspierane i promowane w ten sam sposób. W Polsce, od roku 2009, Foxy wspiera kampanię szczepień UNICEF, a w Hiszpanii, od 2013, opiekuje się projektem „Escuelas en Mali”. Wszystko to świadczy o wytrwałości i rosnącym zaangażowaniu, z jakim ICT zdecydowała wspomóc UNICEF i dzieci, którym UNICEF pomaga i które wspiera.

Cienkie pieluchy: większy komfort dla dzieci, mniejszy negatywny wpływ na środowisko
Cienkie pieluchy: większy komfort dla dzieci, mniejszy negatywny wpływ na środowisko
Na rynku pojawiły się nowe pieluchy Pozzani Disposables, które dzięki przekształceniu składu ilościowego celulozy oraz superchłonnego materiału są dzisiaj o wiele cieńsze

Korzyści płynące z nowego składu pieluch są niezliczone. Po pierwsze, nowa pielucha – przeznaczona głównie na rynek marek własnych sieci handlowych – dzięki mniejszej masie i grubości, ułatwia dziecku poruszanie się. Po drugie, innowacja ta umożliwiła przeprojektowanie gabarytów opakowania, co przyniesie oszczędności przy transporcie.

Oznacza to mniejsze gabaryty towaru przy tej samej liczbie sztuk lub większą liczbę sztuk bez zwiększania gabarytów. W niektórych przypadkach oszczędności sięgają 30 procent. Mniejsze gabaryty to także mniejsza liczba potrzebnych samochodów ciężarowych, niższe koszty transportu a w konsekwencji mniejsze oddziaływanie na środowisko, co jest zgodne z zaangażowaniem Grupy ICT na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja IFS w ICT France
ICT Francja – 6 miesięcy do Certyfikacji IFS
Oddana praca zespołowa i wyraźny plan działania leżą u sukcesu francuskiego Certyfikatu IFS HPC - orzeczeniem z sierpnia 2015, firma została poddana audytowi w grudniu i otrzymała oficjalny certyfikat w lutym 2016

Przejrzystość, niezawodność, bezpieczeństwo i spójność to główne filary bardzo surowych wymogów certyfikacji międzynarodowego standardu bezpieczeństwa (IFS), mającego na celu zapewnienie, że produkty konsumenckie są bezpieczne na całym łańcuchu produkcji.
ICT Francja podjęła decyzję o przyjęciu wersji certyfikatu Gospodarstwo domowe i higiena osobista (HPC) latem 2015. I postawiła sobie bardzo ambitny cel: zdobyć certyfikat przed końcem roku.
Przy wsparciu Dział Jakości Grupy ICT, ICT Francja ustanowiła odpowiedni zespół koordynatorów z Działu Papierni, Higieny, Bezpieczeństwa i Środowiska, Przetwarzania, Łańcucha dostaw i Pomocy technicznej.
Projekt został oparty na serii kroków:
--Ogólna analiza luk/standard IFS,
- Przygotowanie,
- Budowanie zespołu,
- Szczegółową analiza luk,
- Dokumentacja,
- Szkolenia,
- Kontrola szkolenia,
- Audyt,
- Plan działania
Końcowy audyt odbył się w grudniu 2015. I oficjalny certyfikat został wydany w lutym 2016 r.
„Na dłuższą metę ten projekt był wielką przygodą zawodową i ludzką”, powiedział Mikael Perrin, ICT Francja. „To było zdumiewające zobaczyć jakość pracy zespołowej i energię włożoną w projekt przez każdego członka zespołu”.

Bezpieczeństwo w ICT Iberica
Dostawa sprzętu i przestrzeni zamkniętych
ICT Ibérica certyfikuje swoje procesy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w miejscu pracy

Po wielu latach intensywnej pracy PM21 wypracowała kompletną Procedurę bezpieczeństwa obejmującą czyszczenie i konserwację Sprzętu i Przestrzeni zamkniętych.
W ścisłej współpracy z własnymi pracownikami, z pracownikami konserwacji i działu prewencji opracowano zestaw zadań: blokowanie sprzętu, dostawy i zezwolenia w zamkniętych przestrzeniach, które pozwalają mieć pod kontrolą ryzyko związane z zatrzymaniem maszyn do konserwacji.
Do tej pory wyniki są bardzo pozytywne, gdyż ograniczono do „zera” wypadki związane z tymi krytycznymi zadaniami.

System filtrowania nowej generacji w Pozzani Disposables
System filtrowania nowej generacji w Pozzani Disposables
Spółka Pozzani Disposables S.p.A. zainstalowała ostatnio w swoim zakładzie w Chiuppano (Vicenza) nowy wysokowydajny system wyciągowy i filtrujący

Nowy filtr, zamontowany za dwiema liniami do produkcji pieluch, wychwytuje duże ilości cząstek. Zwiększa to dodatkowo wydajność systemu, którego parametry i tak już przewyższały wartości wymagane przez obowiązujące przepisy. 

Cząstki, będące w przeważającej części mikropyłem super-chłonnego materiału, wychwytywane są przez wkłady filtrujące nowej instalacji, a następnie przekazywane do utylizacji. Zapewnia to doskonały rezultat w zakresie redukcji emisji.

System wyciągowy obsługuje całość instalacji produkcyjnej. Nie zastępuje wcześniej zainstalowanych systemów na poszczególnych liniach, ale zwiększa ich kompleksową wydajność, centralizując filtrowanie na korzyść funkcjonalności i skuteczności.

Włókna i pyły wychwytywane podczas pierwszych etapów filtrowania są odzyskiwane i wprowadzane ponownie do procesów produkcyjnych, co skutkuje mniejszymi stratami i czystszym powietrzem.

Nowa instalacja wyciągowa Pozzani Disposables jest kolejnym potwierdzeniem nieustannego angażowania się ICT w zwiększanie wydajności produkcji i ochronę środowiska.

Foxy„zawsze z Tobą i z dziećmi w Mali”
Foxy„zawsze z Tobą i z dziećmi w Mali”
Od 2013 r. ICT Ibérica wraz z marką Foxy współpracuje z hiszpańskim UNICEF-em, przyczyniając się do podniesienia poziomu scholaryzacji w Mali, ułatwiając dostęp do wody pitnej i poprawiając warunki higieniczne w szkołach

Republika Mali jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. 50% ludności żyje tu za mniej niż jednego dolara dziennie, a poziom analfabetyzmu wśród kobiet między 15. a 24. rokiem życia wynosi 75%.
W pierwszych pięciu latach życia umiera 178 na 1000 dzieci, co sprawia, że Mali zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem umieralności dzieci.

Kolejnym poważnym problemem kraju jest scholaryzacja dzieci. Ogromna liczba chłopców i dziewczynek nigdy nie chodziła do szkoły. Dzieje się tak z wielu powodów:

  • brak higieny i usług zdrowotnych w placówkach szkolnych przekłada się na niską i nieregularną frekwencję;
  • przemoc w szkołach stanowi ciągłe zagrożenie dla dziewczynek;
  • duże odległości dzielące szkołę od wiosek oraz brak podziału toalet na męskie i damskie jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na motywację dziewczynek i ogranicza ich obecność;
  • z powodu ubóstwa rodzin koszty edukacji dzieci są często nie do udźwignięcia.


W 2018 r. ICT Ibérica wsparła projekt darowizną w wysokości 150 000 €, która pozwoliła zapewnić pomoc dla ponad 4000 dzieci w 13 szkołach w Mali, poprawić warunki sanitarne, ułatwić dostęp do wody pitnej oraz edukować dzieci w zakresie prawidłowego korzystania z wody w celu uniknięcia chorób.

W grudniu tego roku, podobnie jak w ubiegłych latach, firma przeprowadziła kampanię uświadamiającą, umieszczając wyczerpujące informacje o projekcie w Mali na opakowaniach produktów Foxy oraz zachęcając klientów do czynnego udziału przez indywidualną pomoc. Ponadto od kilku lat prowadzi intensywną kampanię informacyjną w głównych ogólnokrajowych i regionalnych kanałach telewizyjnych.