menu

FILOZOFIA GREENFIELD

Greenfield: wybór odpowiedzialnego rozwoju

Greenfield: wybór odpowiedzialnego rozwoju

Od samego początku grupa ICT zdecydowała się na stosowanie polityki Greenfield przy budowie obiektów, co przyniosło liczne rezultaty:

  • Tworzenie dobrobytu lokalnego
  • Korzystanie z technologii najnowszej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska
  • Tworzenie ścisłych i trwałych powiązań z terytorium poprzez zatrudnianie w każdym kraju wyłącznie personelu i kadry zarządzającej rekrutowanej spośród miejscowej ludności
  • Organiczny, a nie spekulacyjny rozwój kierowany krok po kroku, począwszy od poziomu lokalnego przedsiębiorstwa, w sposób harmonijny z lokalną społecznością.
Filozofia Greenfield to poszanowanie i ochrona środowiska

Podstawą filozofii Greenfield jest poszanowanie środowiska naturalnego i doskonała obsługa klienta. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań każda placówka została stworzona w taki sposób, aby zoptymalizować wpływ na środowisko i umiejscowić najważniejsze instalacje produkcyjne jak najbliżej rynku. Efektem jest optymalna obsługa klienta, logistyka dystrybucji o niewielkim wpływie na środowisko oraz produkcja doskonałego papieru bazująca na najnowszych, zrównoważonych technologiach. Wszystko to pomaga stworzyć najlepsze warunki pracy, bezpieczeństwa oraz ochrony osób i miejsc.

Filozofia Greenfield to dobrobyt lokalny

Budowanie nowych zakładów to tworzenie nowych miejsc pracy i dobrobytu dla terytorium, na którym powstaje obiekt. Zakład rozwija się w sposób organiczny, co pozwala zatrudniać z czasem coraz więcej osób.