menu

HISTORIA

Najwyższej jakości bibułka higieniczna od 1978 r.

Historia
Na początku istnienia Grupa produkowała wysokiej jakości papier i to nie zmieniło się przez lata. Dziś jest to międzynarodowa organizacja mająca siedziby i zakłady w wielu krajach Europy.

Na początku lat 60., kiedy to bibułka higieniczna do zastosowań w gospodarstwie domowym nie była jeszcze powszechna, wiele papierni w okolicach Lukki (wszystkie będące firmami rodzinnymi) zajmowało się przede wszystkim produkcją papieru pakowego lub żółtego papieru wytwarzanego ze słomy i wykorzystywanego do zawijania produktów spożywczych.
Później, w czasie koniunktury gospodarczej i znacznego podniesienia poziomu życia, w regionie zaczęto produkować papier toaletowy. Był to zwykle papier niskiej jakości, znacznie różniący się od tego, do czego dziś przywykli konsumenci.
Firma Industrie Cartarie Tronchetti, która już wówczas miała ponad 25 lat doświadczenia w gałęzi papiernictwa, w roku 1978 weszła do sektora bibułki higienicznej i stworzyła pierwszy włoski zakład w Piano della Rocca w prowincji Lukka. Celem było wyróżnianie się na rynku jako producent papieru wyłącznie wysokiej jakości; ten zasadniczy wybór nie uległ zmianom do dziś. W ten sposób firma ICT stała się wzorcem dla zakładów przetwórstwa stawiających na jakość, która odtąd przestała być wyróżnikiem wyłącznie zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych. Wreszcie również firma ICT postanowiła zacząć przetwarzać swój papier w produkt końcowy opatrzony własną marką - w ten sposób w roku 1982 powstała marka Foxy.
W międzyczasie, w 1974 r. w Fivizzano, w prowincji Massa, powstała firma Europaper. Europaper to papiernia wchodząca w skład grupy, specjalizująca się w produkcji bibułki higienicznej w zwojach bibułki, przeznaczonej do dalszego przetwarzania.
W 1992 r. grupa nabyła firmę Pozzani Disposables, producenta pieluch dla niemowląt, produktów z bawełny i produktów higienicznych dla kobiet.
Grupa była zawsze obecna na rynkach zagranicznych, a pierwszym zakładem produkcyjnym poza terytorium Włoch był zakład ICT Poland uruchomiony w roku 2001. Następnie w 2005 r. powstał zakład ICT Iberica, a w 2011 r. ICT France. W roku 2014 została założona spółka handlowa ICT Deutschland. Dziś ICT to grupa, której znakiem rozpoznawczym jest silna tożsamość międzynarodowa.

 

TIMELINE

1970-1989

1974 r. - powstaje Europaper

1978 r. - powstaje pierwszy zakład Industrie Cartarie Tronchetti produkujący bibułkę higieniczną

1982 r. - narodziny liska Foxy

1986 r. - pierwsza kampania telewizyjna

1988 r. - uruchomiona zostaje druga maszyna papiernicza ICT SpA

1990-2000

1992 r. – nabycie Pozzani Disposables

1996 r. – trzecia maszyna papiernicza ICT SpA

1998 r. - uruchomienie nowej „Linii Produkcyjnej 1” Pozzani Disposables  

1999 r. – czwarta maszyna papiernicza ICT SpA

2000 r. - nowa maszyna papiernicza Europaper

2001-2005

2001 r. – rozpoczyna działalność ICT Poland

2001 r. – uruchomienie instalacji przetwórczej XXL w ICT Poland

2005 r. – uruchomienie zakładu ICT Iberica

2006-2010

2008 r. – uruchomiona zostaje druga maszyna papiernicza ICT Polandseconda macchina continua ICT Poland

2010 r. – rozpoczyna działalność nowoczesny magazyn ICT Poland

2010 r. –rozwój „Linii Produkcyjnej 1” Pozzani Disposables

2010 r. –uruchomienie „Linii Produkcyjnej 2” Pozzani Disposables  

 

 

 

2011-obecnie

2011 r. – rozpoczyna działalność ICT France


2014 r. – powstaje ICT Deutschland


2015 r. – przebudowa instalacji do przygotowania masy papierniczej w Europaper


2015 r. – trzecia maszyna papiernicza ICT Poland


2015 r. –rozszerzenie asortymentu „Linii Produkcyjnej 2” Pozzani Disposables 

 

2018 r. – drugi maszyna papiernicza ICT Ibérica